Vulnerability Management met Gensys

Vulnerability Management door integratie van scan-resultaten met Gensys De beveiliging van informatie en infrastructuur is de laatste jaren alleen maar in belang toegenomen, als het al niet alle aandacht verdient. Steeds meer en steeds gevarieerder komen kwetsbaarheden aan het licht. Als reactie daarop zijn de afgelopen jaren al diverse richtlijnen en beleidsstukken ontwikkeld en zijn…