Integraal beheer

SLA management

Prestaties en verbruik

Ketenbeheer

Managed Microsoft Azure Stack

U wilt de Azure services inzetten bij uw vernieuwingen, maar de public cloud is voor u niet het juiste antwoord. De Azure Stack, die Microsoft met geautoriseerde hardwareleveranciers heeft ontwikkeld, is dan de oplossing: uw Azure cloudplatform als appliance in uw eigen datacenter. U staat dan voor de uitdaging om uw Azure Stack integraal te beheren en de prestaties en verbruik ervan te bewaken. Daarnaast wilt u garanderen dat SLA’s worden nagekomen, ook als de Azure Stack onderdeel is van uw totale IT-omgeving. Met SPS kunt u de uitdagingen aan. Met onze Managed Azure Stack bent u verzekerd van optimaal beheer van de stack en heeft u integraal grip op de hybride omgeving.

Azure Stack Microsoft

Vrijblijvend advies over de Azure Stack mogelijkheden?

Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend en kosteloos over de mogelijkheden en eventuele business case.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Waarom een Azure Stack

Voor organisaties die hun gegevens en applicaties niet naar de publieke cloud willen of mogen brengen is er nu de Azure Stack. Azure Stack is een gecertificeerde appliance met alle voordelen van Azure maar dan in uw eigen datacenter. Gebruik dezelfde Azure services daar waar u wilt, bij Microsoft of bij uzelf. Ontwikkel applicaties ongeacht of ze worden uitgevoerd op Azure of Azure Stack. Met Azure Stack wordt uw on-premises cloudplatform net zo flexibel en innovatief als de public Azure cloud.

Waarom een Managed Azure Stack

Microsoft levert de Azure Stack software en zorgt voor het onderhoud ervan, waaronder updates en patches. Dell, Hewlett Packard Enterprise, Cisco en Lenovo leveren u de hardware en het support en onderhoud erop. Wat u mist is de monitoring en beheer van het geheel. U heeft geen geïntegreerd inzicht in de prestaties en het verbruik van de Azure IaaS- en PaaS services. U mist de controle om de prestaties en stabiliteit van de toepassingen, die u op die Azure-services heeft geïmplementeerd, te garanderen. Daarnaast zal uw Azure Stack veelal onderdeel uitmaken van een hybride omgeving en u blijft verantwoordelijk voor het totaal, inclusief de SLA’s die daarbij horen. Maar, hoe bewaakt en garandeert u die?

IT beheer
Gensys en Azure Stack

Waarom de Managed Azure Stack van SPS

Managed Azure is ‘powered by Gensys’. Gensys monitort integraal uw Azure Stack inclusief de geactiveerde Azure services. U krijgt real-time inzicht in de beschikbaarheid, prestaties en verbruik van uw Azure services en Azure Stack appliance. Mogelijke verstoringen en degradaties worden op tijd gesignaleerd nog voordat zij impact hebben. Door uitgebreide analysefuncties functioneert uw Azure Stack optimaal, zowel qua prestaties als kosten.

Gensys en Azure Stack

Eén beheeroplossing voor grip

Ga verder dan de Azure Stack. Monitor en beheer de IT op uw Azure-services, zoals virtuele machines, databases, applicaties. Realiseer volledig ketenbeheer van een hybride omgeving, ook als Azure Stack en Azure onderdeel uitmaken van die IT-omgeving. Integreer het beheer van uw on-premises IT, private clouds, Azure en Azure Stack in één beheeroplossing. Beheer proactief en predictief, bewaak integraal de SLA’s en kosten. Met u zorgen wij voor grip op uw volledige IT-omgeving.

Grip op IT
Ketenmonitoring

Volledig ketenbeheer van een hybride omgeving

In de Gensys Active CMDB worden de relaties tussen de IT-componenten (logisch en fysiek) automatisch gedetecteerd en actueel gehouden. Zo worden ketens gevormd en IT-services samengesteld. Grip op de prestaties van IT-services mag niet verloren gaan als hierin Azure services zijn opgenomen. End-to-end-monitoring en beheer blijven vereisten, want voor de prestaties van het geheel blijft u immers verantwoordelijk. Gebruikt u Azure-services op uw Azure Stack of in Azure, dan worden zij gerelateerd in de Active CMDB aan uw on-premises IT-componenten of andere cloud-services. Zo is de IT-keten weer compleet en is volledig ketenbeheer mogelijk.

Ketenmonitoring

Vrijblijvend advies over de Azure Stack mogelijkheden?

Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend en kosteloos over de mogelijkheden en eventuele business case.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.