Exploitatie cloud-platform

Exploitatie cloud-platform

End-to-end monitoring

Behoud certificeringen

Datacenters in transitie

U bent een innoverende service provider met een eigen datacenter en u exploiteert een cloud-platform met IaaS- en PaaS-oplossingen. Het beheer hiervan is complex en uw klanten willen meer flexibiliteit, betere rapportages, meer inzicht en zij stellen hogere eisen aan de beschikbaarheid. U zoekt een multi-tenant beheeroplossing voor het cloud-platform en uw datacenterinfrastructuur met realtime inzicht voor u en uw klanten en waarin een professionele service desk, gedifferentieerd SLA-management, efficiënte monitoring en een actieve CMDB zijn geïntegreerd. Een beheeroplossing die aantoont dat u compliant bent aan de verschillende certificeringseisen en die integreert met uw DCIM-oplossing.

Ontdek alles over Gensys X, download de uitgebreide brochure

Gensys X, dé oplossing voor IT-afdelingen en Managed Service Providers voor IT Monitoring, Service Management, Active CMDB en Service Desk. Download de uitgebreide brochure!

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

IaaS en PaaS beheren is anders

Het aantal service providers, die IaaS en PaaS oplossingen bieden vanuit hun een eigen datacenter, groeit. De vraag naar clouddiensten groeit snel. Uw klanten kiezen voor uw cloud-services al dan niet in combinatie met public cloud-diensten van de grote spelers of met hun on premise IT. Het beheer van het cloud-platform is anders dan het instant houden van een datacenterinfrastructuur, omdat meerdere specifieke klantomgevingen met vaak bedrijfskritische applicaties draaien op een ‘shared’ IT-infrastructuur.

Professioneel met klanten omgaan

Professioneel met klanten omgaan vereist inzicht in het klantprofiel, de afgenomen diensten, gemaakte afspraken, actuele status van de dienst, het functioneren van het cloud-platform, en meer. Uw service desk speelt een cruciale rol. Zij zal moeten handelen op basis van actuele, volledige informatie en workflows. En, conform de gemaakte afspraken en kritische grenzen met automatische escalatie als afspraken dreigen te worden geschonden.

Gedifferentieerde contracten en SLA’s

Hoe u met uw klanten omgaat, maar ook de mate waarin u tegemoet komt aan de specifieke klantvraag, zullen het verschil maken. Uw klanten zijn immers niet gelijk en dat weten zij zelf ook. Zij vragen om specifieke contractafspraken en SLAs die passen op de eigen situatie. Uw uitdaging is dit efficiënt binnen uw organisatie te implementeren.

Real-time inzicht, altijd en overal

Uw klanten willen real-time en vanaf elke plaats inzicht in de status van de IT-voorzieningen, omdat de bedrijfsvoering afhankelijk is van bedrijfskritische applicaties op het externe cloud-platform. Zij vertrouwen op het correct functioneren van de IaaS en PaaS oplossingen maar willen dat bevestigd zien in een portal of door on-line rapportages op te vragen. Zij mogen alleen de eigen omgeving binnen uw cloud-platform zien of toegang toe hebben, terwijl u ook vanaf elke plaats en met elk device inzicht wilt hebben in het totale platform.

Certificeringen behouden

Het aantal certificeringen waaraan u zal moeten voldoen stijgt, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN7510. Door het inrichten van een information security management systeem (ISMS) volgens ISO 27001:2013, wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd. U wilt de zekerheid dat u compliant blijft en periodiek zal dat aangetoond moeten worden. De beheeroplossing van uw datacenter- en IT-infrastructuur moet u hierin ondersteunen.

Een betrouwbare actuele CMDB

Weten wie wat gebruikt en waarvoor is essentieel voor professioneel klantcontact en voor het oplossen van incidenten, doorvoeren van wijzigingen en voor andere beheerprocessen. De asset-data zal betrouwbaar en actueel moeten zijn en dat geldt ook voor de data over de relaties tussen IT-assets en de DC-assets. Niet alleen data over de logische relaties maar ook over de fysieke relaties die veelal door (netwerk)kabels worden gelegd. Welke kabel wordt gebruikt om het ene asset met de andere te verbinden, is een vraag die de beheeroplossing moet beantwoorden.

End-to-end monitoring

Uw IT-infrastructuur voor het cloud-platform is afhankelijk van uw datacenter-infrastructuur. Proactief monitoren van alle logische en fysieke componenten in de volledige keten is noodzakelijk om de hoge uptime- en performance-garanties te kunnen nakomen. Bij incidenten is een betrouwbare root-cause analyse snel te maken door de integratie met de CMDB. Ook weet u exact welk deel van uw infrastructuur wordt geraakt en welke klanten de gevolgen zullen merken. En, bij een voorgenomen wijziging binnen de infrastructuur is bekend welke klanten (potentieel) geraakt worden, dus wie u proactief kunt informeren.

Multi-tenant en multi-site

Veel gegevens zijn op het niveau van de klant, zoals over contactpersonen, end-pointapparatuur, contracten, SLA’s, in gebruik genomen cloud-services, rackspace, urenverbruik, en meer. Andere data liggen op het niveau van de services provider, zoals over uw medewerkers, onderhoudscontracten, maintenance-schema’s, etc. Uw beheeroplossing moet integraal beheer van uw volledige datacenterinfrastructuur, uw cloud-platform en de klantspecifieke infrastructuur mogelijk maken, rekening houdend met de situatie dat u honderden zo niet duizenden klanten hebt. En, hebt u meerdere locaties of sublocaties binnen een datacentrum, dan wilt u die onderverdeling als assetinformatie vastleggen, maar voor het end-to-end beheer de infrastructuur als een geheel zien.

Hoe zou u het vinden als…

… wij u helpen bij het efficiënt exploiteren van uw datacenter, het opvoeren van de tevredenheid van uw klanten en het behouden van uw certificeringen? Wij helpen u met uw transitie naar een service provider die voortdurend innoveert en snel inspeelt op de kansen die de cloud biedt. Met u zorgen wij voor een groeiend aantal klanten en een stijgende winstgevendheid, en aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van uw dienstverlening. Met onze producten en diensten zien uw klanten u als dé IT-partner. SPS weet wat u nodig hebt voor een succesvolle toekomst.

Koffie met ons

Wij vertellen je graag alles over de innovatieve software van SPS. Misschien wil je het product met eigen ogen zien tijdens een kopje koffie?

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.