Complexiteit reduceren

Digitalisering

Toekomstvast worden

Uitbesteden of niet

Flexibel, toekomstvast, minder complex, efficiënt

Toenemend toezicht en regeldruk en de strategische heroriëntatie van woningcorporaties dwingen corporaties de IT-functie goed onder de loep te nemen. De IT zal flexibeler, meer toekomstvast, minder complex en efficiënter moeten worden. Digitalisering, vermindering van de complexiteit van het applicatielandschap en optimalisering van het IT-beheer worden gezien als oplossingen.

Download de referentiecase van Eigen Haard

Download de referentiecase van Eigen Haard en ontdek hoe SPS heeft geholpen. Vul hieronder uw e-mailadres in en we sturen het document onmiddelijk op.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Kosten en complexiteit reduceren

Woningcorporaties kijken nadrukkelijk hoe de IT-kosten beter beheerst kunnen worden zonder de doeltreffendheid aan te tasten. Het verminderen van de complexiteit van het applicatielandschap is een belangrijk onderwerp om de efficiëntie en effectiviteit van de informatievoorziening te verhogen. Ook wordt het optimaliseren van het IT-beheer, al dan niet door uitbesteding, gezien als middel om de kosten te verlagen.

Flexibel en toekomstvast worden

Initiatieven als CORA en VERA en ontwikkelingen als mobiel werken, cloud-computing, betere data-analyse en reporting en minder gebruikmaken van maatwerk passen ook in de strategie om flexibeler en efficiënter te worden. Het is bij veel corporaties nu het moment om de IT-functie toekomstvast te maken.

IT-beheer wel of niet uitbesteden

Veel corporaties hebben al delen van de IT uitbesteed. Zij en anderen overwegen om het volledige IT-beheer buiten de deur te plaatsen waarbij de regievoering in eigen huis blijft. Belangrijke redenen hiervoor zijn de herinrichting van de IT-voorziening, waarbij ook cloud-oplossingen worden ingezet, en de noodzaak om kosten te besparen. Woningcorporaties die niet uitbesteden investeren in beheersoftware om de IT-functie efficiënter te maken.

Digitalisering

Men verwacht dat het overgrote deel van de dienstverlening van de dienstverlening digitaal zal zijn in 2020. Selfserviceportalen en koppelingen met ketenpartijen worden nu veelvuldig geïmplementeerd. Ook wordt een Enterprise Service Bus meer en meer gebruikt om applicaties te integreren om digitale processen te implementeren. Uw kennis van de technologie moet leiden tot innovatie van de bedrijfsprocessen. Het managen van die digitale processen is uw zorg.

Digital Operational Excellence

Operational excellence is het zonder fouten en uiterst efficiënt en effectief uitvoeren van bedrijfsprocessen. De mate waarin u ‘digital operational excellence’ bereikt, bepaalt het succes van de digitalisering. Innovaties van diensten en processen zullen falen als de IT-voorzieningen niet vlekkeloos functioneren.

Hoe zou u het vinden als…

…wij met partners in ons ecosysteem u helpen bij uw heroriëntatie? Met u zorgen wij voor een flexibele, toekomstvaste en efficiënte IT-functie. Wij werken met u aan de optimalisering van het IT-beheer en aan uw ‘digital operational excellence’. Maar ook voor de vernieuwing van uw IT-omgeving, waarbij om diverse redenen steeds vaker gekozen wordt voor cloud-oplossingen, is SPS uw partner. SPS kent uw sector en werkt samen met uw applicatieleveranciers om succes te garanderen.

Koffie met ons?

Wij praten graag met u over uw uitdagingen en mogelijke oplossingen. Misschien leidt dit tot nieuwe inzichten.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Recente video’s