Real-time inzicht

Alerting

Alle applicatietypen

Ook voor cloud

Application Performance Monitoring

Bekijk Whitepaper

Weet u hoe eindgebruikers of uw klanten de performance van uw applicaties of interactieve website ervaren? Kunt u snel en betrouwbaar een diagnose stellen voor een performanceprobleem dat soms wel en soms niet optreedt? Wij meten de performance en beschikbaarheid van uw applicaties zoals de gebruiker die ervaart. Wij attenderen u als grenswaarden worden overschreden. U hebt gedetailleerd inzicht in de performance van uw on-premises en (hybride) cloudapplicaties, doordat u real-time en historische performancedata ter beschikking heeft.

End User eXperience Monitoring essentieel voor Application Performance Management

Waarom is het zo moeilijk én belangrijk om de eindgebruikerservaring in kaart te brengen, welke rol speelt EUX monitoring hierin en wat verstaan we onder APM en end-to-end monitoring?

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Performance en beschikbaarheid

Wij meten de performance van uw applicaties en interactieve websites. U krijgt inzicht in de gebruikerservaring en het gedrag van applicaties, u verhoogt de gebruikerstevredenheid, verbetert de productiviteit en voorkomt escalatie van problemen. Alle meetgegevens worden opgeslagen en u hebt daar volledig inzicht in. Dit biedt de mogelijk om onderzoek te doen naar het gedrag van applicaties door op verschillende momenten in het verleden performancedata te analyseren.

Ook voor cloudapplicaties

U hebt sluitende afspraken gemaakt met uw cloudleverancier, maar weet u of de afgesproken responsetijden worden nagekomen, bent u tevreden met een periodieke rapportage achteraf en weet u wie de ‘boosdoener’ is bij performanceproblemen? Met de Application Performance Monitoring service wordt ook de performance van cloudapplicaties gemeten. U hebt real-time inzicht of SLA’s worden nagekomen en omdat alle historische gegevens worden bewaard, hebt u de juiste informatie voorhanden tijdens discussies met uw cloudpartners.

Voor alle applicatietypen

Application Performance Monitoring service van SPS is geschikt voor alle applicatietypen. Dus voor fat-client en vdi applicaties, voor terminal services applicaties, zoals Citrix, en voor browser-gebaseerde applicaties.

Real-time inzicht en rapportages

U hebt inzicht in de performancedata op elk device onafhankelijk van tijd en plaats, dus ook op uw mobiele telefoon of tablet. Onze Anywhere-software is beschikbaar als iOS en Android app en in een HTML5-browser. Ook de beschikbaarheid van applicaties wordt vastgelegd en met Anywhere zijn deze gegevens op te vragen. Periodiek worden diverse rapportages verstrekt, waaronder performance- en beschikbaarheidsrapportages en meldingenoverzichten.

Charles Koning Sales Manager SPS

Vrijblijvend advies?

Charles Koning vertelt u graag alles over de Application Performance Monitoring van SPS. Misschien wilt u ons beheercentrum met eigen ogen zien?

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.