End-to-end

Integraal inzicht

Grip op IT-ketens

Ook voor hybride

Ketenmonitoring

Ketenmonitoring, ketenbeheer, end-to-end IT-beheer. Het zijn begrippen die min-of-meer op hetzelfde neerkomen. Het gaat om grip op de IT-ketens omdat het beheren van individuele IT-componenten niet effectief is als de context niet erbij wordt betrokken.

Ketenmonitoring

Integraal inzicht, grip op IT-ketens

De meeste organisaties hebben op dit moment wel inzicht in de onderste lagen van de infrastructuur, van het netwerk tot de databases en een groeiend aantal is in staat om ook de verbanden te zien tussen die lagen. Inzicht in het gedrag van en relaties tot op het IT-services en business services niveau ontbreekt vaak.

wij versturen
geen ongewenste e-mail

Wat zijn IT-ketens?

IT-ketens zijn opgebouwd uit verschillende componenten en services, en vormen samen de complete IT-infrastructuur. IT-componenten maken deel uit van veelal complexe ketens van meerdere IT-componenten. Deze beïnvloeden elkaar, zijn afhankelijk van onderliggende IT-componenten en/of leveren een dienst aan de bovenliggende.

Business services, IT-services

Bij het maken van afspraken over de te leveren IT-diensten wordt veelal het gezichtspunt van de ‘klant’ gehanteerd. Wat heeft de ‘business’ nodig? Wat zijn dus de business services? De ‘business’ definieert haar KPI’s voor die business services. Business services bestaan uit IT-services. De IT-organisatie spreekt de KPI’s van de IT-services af met de ‘business’.

Waarom ketenmonitoring?

Omdat IT-componenten elkaar beïnvloeden en afhankelijk van elkaar zijn is het monitoren van individuele IT-componenten, zonder de samenhang te weten met andere delen van de IT-infrastructuur, niet effectief. Door IT-services te definiëren kunt u ketenmonitoring uitvoeren, zodat o.a. de impact van een verstoring op een IT service direct zichtbaar is.

Ook voor hybride ketens

Als de IT-service wordt ‘onderbroken’ omdat deze een of meerdere cloud-oplossingen bevat, zal de ketenmonitoring volledig in tact moeten blijven. Monitoring van cloud-oplossingen is dus ook een vereiste en cloud-functies en -oplossingen moeten in de keten opgenomen worden.

Integraal inzicht en beheer

Om integraal inzicht te krijgen hebt u een systeem nodig dat de volledige IT-infrastructuur monitort, zowel on-premise als in de cloud. Dit overkoepelende systeem zal end-to-end monitoring moeten bevatten ongeacht de plaats waar de IT-infrastructuur zich bevindt, ‘on premises’ of in de cloud. Het beheer- en monitoringsysteem maakt gebruik van een Active CMDB.

Root cause en impact analyse

Gegevens van de volledige IT-omgeving worden opgeslagen in een CMDB. Een Active CMDB bevat altijd de actuele registratie van de IT-componenten en bewaakt real-time de samenhang van de volledige IT-infrastructuur. De Active CMDB geeft diepgaand inzicht in de afhankelijkheden waardoor een root cause analyse en een impact analyse snel en betrouwbaar kan worden gemaakt.

Active CMDB in Gensys

De Business en IT Service Management oplossing Gensys heeft een Active CMDB. De Active CMDB bevat alle relaties tussen de IT-componenten tot op het business serviceniveau, maar ook gedetailleerde informatie over de IT-componenten. De Gensys Active CMDB is betrouwbaar en onmisbaar voor ketenmonitoring. SPS Managed Services maakt gebruik van Gensys.

Recente video’s