Beleid en Operatie

Zekerheid

Efficiency

 Grip

Integrale grip op security en compliance

Bekijk Leaflet

Gensys, de workflow-gebaseerde monitoring en ITSM oplossing van SPS, geeft grip op IT en op de business. De Gensys Compliance Support Module managet security-incidenten en compliance-activiteiten. Het gat tussen beleid en de dagelijkse IT-operatie wordt gedicht door de koppeling tussen Gensys en GRCcontrol van CompLions-GRC. Security- en compliance-beleid is onmisbaar, maar zonder een integratie met de operatie ontbreekt de integrale grip op security en compliance.

Tweeweg-koppeling Gensys en GRCcontrol

Security- en compliance-beleid is onmisbaar, maar zonder een integratie met de operatie ontbreekt de integrale grip op security en compliance. Ontdek in de leaflet hoe het gat tussen beleid en de dagelijkse IT-operatie te dichten is.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

CompLions-GRC

CompLions-GRC en SPS zijn technology partners. CompLions-GRC richt zich al vele jaren op managementsystemen voor privacy, governance, risk en compliance, onder de naam GRCcontrol. CompLions-GRC levert oplossingen aan overheden en ondernemingen. Door de diepgaande sectorkennis en de daarvoor geldende normenkaders en kwaliteitseisen voor certificering, levert zij een belangrijke bijdrage in de continue kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en weet zij grote efficiencyslagen te realiseren bij certificeringstrajecten. Zo houden klanten de focus op hun core-business, terwijl zij volledig ‘in control’ zijn.

GRCcontrol

Met GRCcontrol wordt het mogelijk om normen, standaarden, wet- en regelgeving voor privacy, governance, risk en compliance, eenvoudig, efficiënt en effectief in een organisatie te implementeren en te beheersen vanuit één managementsysteem. GRCcontrol herkent doublures tussen de normen. Alles dat bijvoorbeeld voor ISO 9001 geldt en ook voor ISO 27001 kan worden toegepast, wordt direct herkend. In feite wordt eenmalig een maatregel geïmplementeerd wat leidt tot geen overbodige taken, kortere doorlooptijden en hoge acceptatie in de organisatie. GRCcontrol reduceert stress en tijd voor periodieke audits en ad-hoc controles omdat permanent en uniform maatregelen voor certificeringen en regelgeving worden gemanaged. GRCcontrol geeft inzicht in de status en voortgang van de uitvoering van het beleid.

Gensys en de Compliance Support Module

Gensys van SPS is het multi-tenant monitoring- en ITSM-systeem voor service providers en IT-afdelingen. Gensys is een workflow-oplossing voor het juiste en tijdige verloop van beheerprocessen en de garantie op kwaliteit van de IT-dienstverlening. Gensys is geschikt voor geïntegreerd en end-to-end beheer van on premises IT, cloud-services en hybride cloud-infrastructuren. Gensys Service Management bevat de Gensys Compliance Support Module voor grip op security en compliance door de IT-afdeling. Met de Gensys Compliance Support Module zijn alle operationele security- en compliancemaatregelen, taken, controles en bewijsvoering in één oplossing opgenomen.

Tweeweg koppeling: integrale grip op security en compliance

SPS en CompLions-GRC hebben tussen Gensys en GRCcontrol een tweeweg-koppeling gebouwd om zo de compliance-workflow van beleid naar operations en vice versa naadloos te integreren. Security-incidenten worden doorgezet naar de incident log in GRCcontrol voor o.a. verder riskassessment, incidentbeheer, rapportage en toetsing met het beleid en de afgeleide maatregelen daarvan. GRCcontrol kan n.a.v. het security-incident, maar ook autonoom, taken afvuren naar Gensys. Gensys bestuurt en bewaakt de uitvoering ervan door workflows en SLA’s, en de status van incidenten wordt gesynchroniseerd tussen Gensys en GRCcontrol.

Voor wie

Gensys en GRCcontrol tezamen is de ideale oplossing voor organisaties die beseffen dat management van het security- en compliance-beleid essentieel is, maar dat zonder een integratie met de operatie de integrale grip op security en compliance ontbreekt. GRCcontrol is er voor organisaties waar governance, risk, compliance en security  in combinatie met efficiency en kwaliteitsverbetering serieus worden genomen. Gensys is de geïntegreerde beheeroplossing voor organisaties die vanuit een ‘oase van rust’ grip willen krijgen op de IT en de business.

Tweeweg-koppeling Gensys en GRCcontrol

Security- en compliance-beleid is onmisbaar, maar zonder een integratie met de operatie ontbreekt de integrale grip op security en compliance. Ontdek in de leaflet hoe het gat tussen beleid en de dagelijkse IT-operatie te dichten is.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.