Pragmatisch

Concreet

Veilig e-mailen

Lage kosten

Hoe veilig is uw IT?

Is de beveiliging van mijn IT-omgeving wel op niveau? Wat zijn de kwetsbaarheden waar ik slecht tegen bestand ben? Hoe pak ik verbeteringen aan? Heb ik daar wel voldoende kennis voor in huis? Deze en andere vragen houden u bezig, want IT-security staat bovenaan op elke prioriteitenlijst. Zorg dat u op korte termijn inzicht krijgt in de status van uw IT-security. Weet welke maatregelen u op korte termijn, maar ook structureel moet nemen. De SPS Vulnerability Assessment inventariseert, scant, beoordeelt en adviseert met als resultaat een pragmatisch maar concreet plan van aanpak en een voorstel om ook veilig te blijven. Een deskundig en to-the-point advies met concrete punten die direct de IT-security verbeteren.

System hardening is bittere noodzaak

Wist u dat veel security-issues ontstaan door ‘oude’ kwetsbaarheden? Weet u welke risico’s u nu loopt? Breng uw organisatie niet in gevaar en dicht de gaten. Beperk aanzienlijk het aantal en de impact van interne of externe aanvallen. SPS helpt u bij het ‘hardenen’ van systemen, zowel servers als netwerkcomponenten. Wij helpen uw beheerorganisatie met de implementatie en de handhaving van het bereikte hardening-niveau.

Endpoint security afdoende?

Is de toegang tot uw netwerk en uw systemen met belangrijke data wel afdoende beveiligd? Houden uw huidige endpoint security maatregelen kwaadwillende personen wel echt buiten de deur? Bedenk dat de risico’s alleen maar toenemen, zeker als de grenzen van de IT-infrastructuur worden verlegd naar ‘any place’ ‘any time’ en ‘any device’. Zorg dat uw endpoint security op het juiste niveau is, dat het ontwerp hiervoor gebaseerd is op een gedegen analyse van uw situatie en met kennis van wat wel werkt en wat niet. SPS inventariseert, adviseert, ontwerpt en implementeert de beveiliging van uw ‘endpoints’. Daarnaast presenteren wij u een concreet plan om ook veilig te blijven.

Network Traffic Security op niveau?

Kent u de gevaren van het uitwisselen van data van en naar uw systemen? Heeft u adequate maatregelen geïmplementeerd? Zijn die toekomstbestendig? Zorg dat de continuïteit van uw organisatie niet in gevaar komt. Beveilig de datacommunicatie van en naar servers, netwerkcomponenten, opslagsystemen, eindstations en randapparatuur. Een essentieel onderdeel van uw totale IT security. Laat SPS uw verkeerstromen beveiligen. Wij ontwerpen, implementeren en bewaken maatregelen die variëren van het scheiden van verkeer door netwerkzonering, actieve bewaking van internettoegang, encryptie van verkeer, toegangscontrole, intrusion detection, enz.

Data Security en Data Privacy op niveau?

Data zijn belangrijke assets, maar zijn zij adequaat beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik? Beschermt uw IT de persoonsgegevens in uw organisatie tegen ongeoorloofd gebruik? Ondersteunt uw IT optimaal de AVG (GDPR)? Zorg voor een doordachte implementatie van uw datasecurityplan. Neem met de juiste aanpak passende maatregelen gebaseerd op kennis van de wet- en regelgeving en ervaring met een groot arsenaal aan oplossingen. Laat SPS u helpen uw data security en data privacy op het juiste niveau te brengen én te houden. Wij ondersteunen bij het maken en implementeren van het datasecurityplan gebaseerd op vijf basisprincipes, t.w. inventariseer, reduceer, bescherm, verscherp en wees voorbereid.

Uw e-mail beveiligen tegen lage kosten

De beste e-mailbeveiliging, oneindig e-mailarchief, gegarandeerde e-mailcontinuïteit. Dat is wat organisaties willen, dat is wat u nodig heeft. Veiligermailen.nl, een brand van SPS, beveiligt u tegen elk denkbare e-mailbedreiging, geeft 100% uptime-garantie en archiveert al uw e-mail in een beveiligde database. Veiligermailen.nl beschermt uw persoonsgegevens en zorgt voor een GDPR (AVG) compliant e-mailomgeving. Veiligermailen.nl maakt gebruik van Mimecast, de integrale risk-management cloud-suite voor Microsoft® Exchange™, Office 365™, en Google Apps for Work™.

Firewall inrichting en firewall management

Weet u waar uw firewall uw organisatie wel en niet tegen beschermd? Is de eigen kennis wel op niveau en kent u de laatste ontwikkelingen en dreigingen? Is het change-proces onder controle met objectieve beoordelingen en autorisaties? Zijn fouten en issues tot het minimum beperkt? Lopen security-audits zonder problemen? Zorg dat de toegang tot uw netwerk optimaal functioneert, nu en in de toekomst. Anticipeer op bedreigingen en houd de firewall up-to-date. Laat SPS uw partner zijn bij het inrichten en beheren van uw firewall. Na inventarisatie en met een pool van geteste rules als basis, richten wij uw firewall overzichtelijk in. Wij monitoren en beheren de omgeving proactief, nemen direct maatregelen bij nieuwe dreigingen, lossen incidenten op en toetsen changes vooraf. U hoeft niet te investeren in kennis en in het dagelijks beheer. Wij zorgen dat uw firewall up-to-date blijft en dat uw netwerk beveiligd is.

Compliance werkzaamheden onder controle?

Weet u zeker dat alle compliance-gerelateerde IT-werkzaamheden op tijd en correct worden uitgevoerd? Is een interne of externe controle stressvol en met een opeenstapeling van voorbereidende activiteiten? Is het bewijs bij audits en aanspraken eenvoudig en compleet te leveren? Zorg dat uw compliance-gerelateerde werkzaamheden beheersbaar zijn en blijven. Laat SPS u helpen bij de inrichting en uitvoering van repeterende compliance-activiteiten. Wij zorgen dat compliance-activiteiten worden vastgesteld, de planning wordt opgezet, taken automatisch worden uitgezet en de uitvoering ervan wordt bewaakt door SLAs. Kies of u zelf de werkzaamheden verricht of dat wij het doen. Krijg real-time inzicht in status en voortgang en presenteer het complete bewijs met speciale rapportages. Zorg dat compliance werkzaamheden geen ad hoc klussen zijn, maar een gestructureerd proces dat zekerheid biedt en rust geeft.