Zekerheid

 Inzicht

 Bewijs

 Garantie

Compliance werkzaamheden onder controle?

Download Whitepaper

Weet u zeker dat alle compliance-gerelateerde IT-werkzaamheden op tijd en correct worden uitgevoerd? Is een interne of externe controle stressvol en met een opeenstapeling van voorbereidende activiteiten? Is het bewijs bij audits en aanspraken eenvoudig en compleet te leveren? Zorg dat uw compliance-gerelateerde werkzaamheden beheersbaar zijn en blijven. Laat SPS u helpen bij de inrichting en uitvoering van repeterende compliance-activiteiten. Wij zorgen dat compliance-activiteiten worden vastgesteld, de planning wordt opgezet, taken automatisch worden uitgezet en de uitvoering ervan wordt bewaakt door SLAs. Kies of u zelf de werkzaamheden verricht of dat wij het doen. Krijg real-time inzicht in status en voortgang en presenteer het complete bewijs met speciale rapportages. Zorg dat compliance werkzaamheden geen ad hoc klussen zijn, maar een gestructureerd proces dat zekerheid biedt en rust geeft.

Bekijk hier de 4 stappen naar een volledige controle over IT-Security

In dit whitepaper geven we een framework voor het inrichten en handhaven van een stabiele en veilige basis.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Het resultaat

U wilt de zekerheid dat alle werkzaamheden om compliant te zijn aan normen, het beveiligingsbeleid en andere regelgeving daadwerkelijk en op tijd zijn uitgevoerd. Wij beoordelen uw compliance-maatregelen en inventariseren met u die terugkerende werkzaamheden. Wij zorgen dat zij op de juiste wijze worden op genomen in de ‘Gensys event calendar’. En, op het juiste moment wordt opdracht gegeven aan de juiste uitvoerder(s) van de bijbehorende activiteiten. Wij kunnen ook de uitvoering van die activiteiten voor onze rekening nemen, zoals het patchmanagement, back-up en restore testen, controle beveiligingsinstellingen, uitvoer en controle netwerkscheiding, etc. U hebt real-time inzicht in geplande en in uitvoering zijnde activiteiten. Rapportages tonen status, voortgang en leveren u het bewijs.

De voordelen

Zekerheid, dat is het grootste voordeel. Activiteiten door compliance-maatregelen worden niet vergeten of te laat uitgevoerd omdat automatisch de operatie wordt aangestuurd. Unieke rapportages met de bewijzen gerelateerd aan normen en beleid. Geen investeringen voor het uitzoeken, plannen en eventueel uitvoeren van activiteiten. Rust omdat specialisten van SPS u de activiteiten uit handen nemen. Op elk moment zicht hebben op status en voortgang. Geen stress bij interne en externe audits. Kies voor Compliance Operational Support van SPS.

Hoe werkt het

Wij zorgen dat compliance-gerelateerde activiteiten beheersbaar worden en blijven. Na beoordeling van de normen, het beveiligingsbeleid en andere regelgeving waaraan u compliant moet zijn, worden de IT-gerelateerde activiteiten vastgesteld. Afgesproken wordt wie wat doet, u of SPS. Wij richten de ‘Gensys event calendar’ in met terugkerende compliance-activiteiten. Wij zorgen dat de uitvoering correct wordt aangestuurd en dat autorisaties goed zijn gezet. SLAs worden bepaald zodat escalaties juist zijn. Samen bekijken we de rapportages en bepalen welke u nodig hebt. Het real-time inzicht in status en voortgang wordt operationeel gemaakt en nader toegelicht.

Kies uw oplossing

SPS Compliance Operational Support kent twee varianten. De eerste variant eindigt na het inrichten van de event calendar, de SLAs, het real-time inzicht en de rapportages. Uw medewerkers worden dan door Gensys aangestuurd voor het verrichten van taken. Bij de tweede variant is SPS ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Dat geeft nog meer zekerheid en brengt rust.

SPS, uw garantie

SPS is ISO 27001 gecertificeerd en heeft, door haar 25 jaar ervaring met het inrichten en beheren van IT-infrastructuren, essentiële kennis in huis om ondersteuning te bieden bij compliance-activiteiten. Wij werken zelf zoals de Compliance Operational Support service voor ogen heeft. Al jaren horen we van onze ISO27001 auditors dat wij alles perfect op orde hebben. Dat willen wij u ook laten beleven.

Neem contact op

Wij vertellen u graag alles over Compliance Operational Support.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Recente video’s