Pragmatisch

Concreet

Onafhankelijk

Met garantie

Network Traffic Security op niveau?

Download Whitepaper

Kent u de gevaren van het uitwisselen van data van en naar uw systemen? Heeft u adequate maatregelen geïmplementeerd? Zijn die toekomstbestendig? Zorg dat de continuïteit van uw organisatie niet in gevaar komt. Beveilig de datacommunicatie van en naar servers, netwerkcomponenten, opslagsystemen, eindstations en randapparatuur. Een essentieel onderdeel van uw totale IT security. Laat SPS uw verkeerstromen beveiligen. Wij ontwerpen, implementeren en bewaken maatregelen die variëren van het scheiden van verkeer door netwerkzonering, actieve bewaking van internettoegang, encryptie van verkeer, toegangscontrole, intrusion detection, enz.

Bekijk hier de 4 stappen naar een volledige controle over IT-Security

In dit whitepaper geven we een framework voor het inrichten en handhaven van een stabiele en veilige basis.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Het resultaat

Beveiliging van uw verkeerstromen, dat is wat u wilt en dat is wat u krijgt. Wij zorgen dat u afdoende maatregelen neemt tegen de risico’s van het uitwisselen van gegevens binnen en buiten de bedrijfsinfrastructuur. Na ons advies kunt u aan de slag, want een implementatieplan hoort er zeker bij. Natuurlijk zijn wij ook uw partner als u de implementatie aan ons wilt overlaten.

Veel mogelijkheden

Bepaal de maatregelen en implementeer de oplossingen afhankelijk van uw situatie, de gestelde eisen aan de infrastructuur, de informatie die wordt verwerkt en de toegang die is vereist. Denk bij oplossingen onder andere aan e-mailmanagement, malware detectie, url-filtering, netwerkzonering, traffic flow analyse, application layer firewall, internet firewall, intrusion detection en prevention, toegangscontrole, reverse proxy.

Bewaken en beheren

Zorg dat u ook na de implementatie veilig blijft. Bedreigingen veranderen en helaas nemen ze meer en meer toe. Wij volgen wat er op IT securitygebied gebeurt, wij weten wat wel en niet werkt. Wij updaten en bewaken uw implementatie continu en afwijkingen worden direct verholpen. Garandeer zo de continuïteit en kwaliteit van de securitymaatregelen en -oplossingen, voorkom desinvesteringen en blijf volledig ‘in control’. Ook met het oog op compliance-verplichtingen. Kies voor RES-Q Managed IT Services.

De voordelen

Ons advies, het ontwerp en de implementatie zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring met een grote diversiteit aan IT. Wij zijn objectief, want wij hebben geen belang om een security-product, van welke leverancier dan ook, te promoten. Als u dat wilt verzorgen wij het gehele traject, van ontwerp tot en met beheer. Weer een zorg minder.

SPS, uw garantie

U krijgt een onafhankelijk en eerlijk advies en ontwerp. SPS is ISO 27001 gecertificeerd en heeft, door haar 25 jaar ervaring met het inrichten en beheren van IT-infrastructuren, essentiële kennis in huis om IT-security oplossingen in te richten en in stand te houden. Dat garanderen wij, dus ‘no cure no pay’.

Neem contact op

Wij vertellen u graag alles over de network traffic security.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.