Volledig verzorgd

 Real-time inzicht

Alle applicatietypen

Ook voor cloud

Application Performance Monitoring

Bekijk Whitepaper

Weet u hoe eindgebruikers of uw klanten de performance van uw applicaties of website ervaren? Kunt u snel en betrouwbaar een diagnose stellen voor een performanceprobleem dat soms wel en soms niet optreedt? Klagen gebruikers terecht? Wij meten de performance en beschikbaarheid van uw applicaties zoals de gebruiker die ervaart. Wij attenderen u als grenswaarden worden overschreden. Wij richten de monitoring in en zorgen ervoor dat die ongestoord blijft werken. U hebt gedetailleerd inzicht in de performance van uw on-premises en (hybride) cloudapplicaties, doordat u real-time en historische performancedata ter beschikking heeft. De Application Performance Monitoring service van SPS is geschikt voor alle applicatietypen. Dus voor fat-client en vdi applicaties, voor terminal services applicaties, zoals Citrix, en voor browser-gebaseerde applicaties.

De gouden tip voor grip op de performance van applicaties

In dit whitepaper gaan wij in op het belang van het meten van de eindgebruikerservaring en dat dit lastig kan zijn. Aansluitend bespreken we een concrete oplossing voor het verbeteren van die eindgebruikerservaring.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Synthetic Monitoring

Application Performance Monitoring (APM) service van SPS maakt gebruik van de Gensys End User eXperiece (EUX) monitor. Dit is ‘synthetic monitoring’ software en dat betekent dat de handelingen van de eindgebruiker op de applicatie worden vastgelegd in een script (de interactie) en dat (Ro)bots op vanaf verschillende locaties de scripts uitvoeren. Zo worden van de gebruikersinteractie beschikbaarheids- en performancegegevens verzameld. De EUX-monitor meet bijvoorbeeld de duur van een zoekfunctie, het ophalen van data uit een database of het door een gebruiker invullen van een formulier. U krijgt inzicht in de gebruikerservaring en het gedrag van applicaties en u ontvangt ‘alerts’ als grenswaarden worden overschreden.

Zelf doen of met SPS?

U kunt uw APM zelf inrichten en onderhouden, maar u kunt dit ook door de specialisten van SPS laten doen. U bouwt zelf snel een script en binnen no-time zijn de eerste monitoringgegevens beschikbaar, maar soms is net iets extra’s nodig om een script maanden ongestoord zijn werk te laten doen. De mogelijkheden van de EUX-monitor zijn zeer uitgebreid en bij een complexe monitoringvraag is het verstandig om de hulp van SPS in te roepen. Wij kennen alle ins en outs van de EUX-monitor en hebben ervaring met het realiseren van complexe monitoringvragen. Wij vertalen uw vraag naar de juiste opzet van de monitoring en zorgen ervoor dat de monitoring zorgeloos blijft draaien en u de juiste informatie en signalering ontvangt.

Ook voor cloudapplicaties

U hebt sluitende afspraken gemaakt met uw cloudleverancier, maar weet u of de afgesproken responsetijden worden nagekomen, bent u tevreden met een periodieke rapportage achteraf en weet u wie de ‘boosdoener’ is bij performanceproblemen? Met de Application Performance Monitoring service wordt ook de performance van cloudapplicaties gemeten. U hebt real-time inzicht of SLA’s worden nagekomen en omdat alle historische gegevens worden bewaard, hebt u de juiste informatie voorhanden tijdens discussies met uw cloudpartners.

Real-time inzicht en rapportages

U hebt inzicht in de beschikbaarheid en performancedata op elk device onafhankelijk van tijd en plaats, dus ook op uw mobiele telefoon of tablet. U bepaalt of u meldingen wilt ontvangen als grenswaarden worden overschreden. Die grenswaarden zijn vrij aanpasbaar. Periodiek worden diverse rapportages verstrekt, waaronder performance- en beschikbaarheidsrapportages en meldingenoverzichten. Door tijdig inzicht kunt u proactief reageren, maar ook structureel onderzoek doen naar het gedrag van applicaties. Wij helpen u graag daarbij. Met SPS Application Performance Monitoring verhoogt u de gebruikerstevredenheid, verbetert u de productiviteit en voorkomt u escalatie van problemen.

Vrijblijvend advies?

Wij vertellen u graag alles over de Application Performance Monitoring van SPS. Misschien wilt u ons beheercentrum met eigen ogen zien?

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.