Effectief ITPM

Volledig inzicht

Versnel veranderingen

Reduceer risico’s

Versnel veranderingen en reduceer risico’s door inzicht in de volledige business- en IT-keten

Bekijk Brochure

Zie de impact van veranderingen in de business op de IT. Weet welke businessprocessen worden geraakt bij een verandering of verstoring van de IT. Krijg volledig en betrouwbaar inzicht in de volledige business- en IT-keten. Van uw strategische bedrijfsdoelstellingen, bedrijfsprocessen, applicaties tot logische en fysieke IT-componenten én de kleinste details van de IT-infrastructuur. Mavim en SPS zetten de volgende stap in effectief IT Portfolio Management (ITPM) en Business Proces Management (BPM). Versnel veranderingen en reduceer risico’s door de koppeling tussen Mavim en Gensys.

Lees meer over Mavim en Gensys

De koppeling tussen Mavim en Gensys geeft een volledig en betrouwbaar inzicht in de volledige business- en IT-keten.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Mavim

Mavim en SPS zijn technology partners. Mavim ondersteunt het beheer en de integratie van zes primaire business- en IT- management thema’s voor een succesvolle transformatie: Applicatie Implementatie Management, IT Portfolio Management, BPM en Kwaliteitsmanagement, Governance Risk en Compliance, Enterprise Architectuur en Strategisch Portfolio Management. Mavim biedt een praktische omgeving voor de planning en uitvoering van veranderingen. In één platform kan multidisciplinair samengewerkt worden op ieder thema wat gerelateerd is aan het verbinden van mensen, processen en systemen.

Gensys en de Active CMDB

Gensys is dé software voor IT-beheer met een business-focus. Gensys heeft de Active CMDB die de data van de IT-componenten automatisch ophaalt, de relaties tussen logische en fysieke IT-componenten automatisch vastlegt en de samenstelling van de daadwerkelijke IT-infrastructuur real-time vergelijkt met de meta-data in de CMDB. De Active CMDB van Gensys is altijd actueel, correct en volledig.

Verbeter en versnel veranderingen

De toenemende snelheid van de innovatiecyclus noodzaakt organisaties om meer agile te worden en daarmee sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden en regelgeving. Zij willen veranderprocessen verbeteren en versnellen door een effectievere samenwerking tussen IT en de ‘business’. De besluitvorming bij en uitvoering van veranderingen moet pragmatisch en eenvoudig zijn door empowerment. Betrouwbaar inzicht in de volledige business- en IT-keten verbetert en versnelt veranderingsprocessen.

Impact van veranderingen en verstoringen

Alle relaties in de business en in de IT-infrastructuur zijn inzichtelijk. Welke processen of applicaties welk deel van de IT gebruiken is bekend. De impact op IT van veranderingen in de business is direct zichtbaar. Ook is onmiddellijk te zien welke businessprocessen worden geraakt bij een verandering of verstoring van de IT. En als dat bekend is, dan is ook duidelijk wie in de organisatie ermee te maken krijgt. Constateert u een beveiligingsissue in uw IT-infrastructuur, dan kan een risicoanalyse snel worden gemaakt.

ITPM en BPM innovatie

IT Portfolio Management, het efficiënt en effectief inzetten van applicaties en systemen. Mavim ondersteunt de inventarisatie en het beheer van IT portfolio’s vanuit één centrale bron. Met ITPM bepaalt u wat de impact is van wijzigingen van processen op IT en andersom. Maar, door de dynamiek in de IT en de toenemende snelheid van de innovatiecyclus, is ITPM moeilijk zonder actueel en betrouwbaar inzicht in de IT-infrastructuur, inclusief de onderlinge relaties. Mavim en SPS zetten de volgende stap in effectief IT Portfolio Management (ITPM) met Business Proces Management (BPM) als de basis.

Voor wie

Mavim en Gensys tezamen is de ideale oplossing voor organisaties die veranderprocessen willen verbeteren en versnellen, besluitvorming bij veranderingen willen vereenvoudigen en meer betrouwbaar maken en de risico’s bij de digitale transformatie willen reduceren. En ook voor IT-organisaties die doelstellingen en inhoud van de (bedrijfs)processen centraal stellen en vanuit die optiek meerwaarde willen bieden aan de business. De koppeling is van waarde voor organisaties die Mavim gebruiken voor IT Portfolio Management, Business Proces Management, digitale transformatie en risicomanagement. Partners van Mavim versterken hun propositie naar de klant door de real time koppeling naar de beschrijving van de IT-infrastructuur.

Lees meer over Mavim en Gensys

De koppeling tussen Mavim en Gensys geeft een volledig en betrouwbaar inzicht in de volledige business- en IT-keten.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.