Pragmatisch

Doordacht

Onafhankelijk

Met garantie

Data Security en Data Privacy op niveau?

Download Whitepaper

Data zijn belangrijke assets, maar zijn zij adequaat beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik? Beschermt uw IT de persoonsgegevens in uw organisatie tegen ongeoorloofd gebruik? Ondersteunt uw IT optimaal de AVG (GDPR)? Zorg voor een doordachte implementatie van uw datasecurityplan. Neem met de juiste aanpak passende maatregelen gebaseerd op kennis van de wet- en regelgeving en ervaring met een groot arsenaal aan oplossingen. Laat SPS u helpen uw data security en data privacy op het juiste niveau te brengen én te houden. Wij ondersteunen bij het maken en implementeren van het datasecurityplan gebaseerd op vijf basisprincipes, t.w. inventariseer, reduceer, bescherm, verscherp en wees voorbereid.

5 Basisprincipes voor Data Security en Data Privacy

Data Security en Data Privacy vragen beleid en maatregelen gebaseerd op bedrijfspolicy, compliance-regels en wet- en regelgeving.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Het resultaat

Oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen gebaseerd op een datasecurityplan waarover is nagedacht. Dat is de kern. Maar het resultaat is ook dat u optimaal invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen door de implementatie van IT-voorzieningen. U reduceert de risico’s bij het verwerken van (gevoelige) gegevens. Uw data zijn beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik.

Datasecurityplan met basisprincipes

Leg de basis voor een doordachte implementatie door een datasecurityplan gebaseerd op vijf basisprincipes, t.w. inventariseer (welke gegevens, waar vandaan, waar opgeslagen, waarvoor gebruikt, wie gebruikt), reduceer (wat echt nodig, wie waar toegang), bescherm (fysiek, elektronisch, train en maak bewust, intern en extern), verscherp (bewaar niet langer dan nodig, afvoeren) en wees voorbereid (reactieplan incidenten).

De implementatie

Bij het inventariseren en reduceren hanteren wij best practice templates getuned op uw situatie. Beschermen bestaat uit het kiezen en implementeren van maatregelen en oplossingen voor endpoint security, authenticatie/autorisatie, e-mailverkeer, encryptie, intrusion detection/prevention, traffic security, etc. Bij verscherpen worden o.a. back-upschema’s en back-upoplossingen onder de loep genomen, maar ook worden maatregelen genomen voor het afvoeren en vernietigen van data. Wees voorbereid richt zich op het vaststellen van de mogelijke security-incidenten en het reactieplan hierop.

De implementatie is niet genoeg

Zorg dat ook na de implementatie uw data beveiligd en de privacy ervan gewaarborgd blijft. Bedreigingen veranderen en helaas nemen ze meer en meer toe. Wetgeving, interne of externe regels en normeringen wijzigen voortdurend. Laat u regelmatig informeren over risico’s, beveiliging, normeringen en wetgeving. Bewaak continu de implementatie van uw oplossingen en de effectiviteit van uw beleid en maatregelen. Vraag RES-Q Managed IT Services hierbij om ondersteuning.

De voordelen

Ons advies, het ontwerp en de implementatie zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring met een grote diversiteit aan IT. Wij zijn objectief, want wij hebben geen belang om een security-product, van welke leverancier dan ook, te promoten. Als u dat wilt verzorgen wij het gehele traject, van het maken van het datasecurityplan, de implementatie van maatregelen en oplossingen tot en met beheer ervan. Weer een zorg minder.

SPS, uw garantie

U krijgt een onafhankelijk en eerlijk advies en ontwerp. SPS is ISO 27001 gecertificeerd en heeft, door haar 25 jaar ervaring met het inrichten en beheren van IT-infrastructuren, essentiële kennis in huis om security- en privacy-oplossingen in te richten en in stand te houden. Dat garanderen wij, dus ‘no cure no pay’.

Neem contact op

Wij vertellen u graag alles over Data Security en Data Privacy.

We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacy statement.